Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi po zaposlenom za mesec januar 2018. godine. Naime, prosečna bruto zarada za ovaj mesec bila je 69.218 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa(neto) iznosila 50.048 dinara.

 

Sve ovo ima za činjenicu da je u odnosu na prethodni mesec prosečna bruto zarada nominalno bila veća za 2,2% a realno za 1,9%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 2,7% a realno za 2,4%.

Ako poredimo isti mesec ali za prethodnu godinu, prosečna bruto zarada je nominalno veća za 6,8%, a realno za 4,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 7,6% nominalno, a za 5,2% realno.

Medijalna bruto zarada je bila 53.276 dinara, dok je medijalna neto zarada iznosila 38.721 dinar. Ako pretvorimo u evre, prosečna neto zarada za januar 2018. godine je iznosila 422 evra, dok je za taj isti mesec ali prethodne godine ova zarada iznosila 376 evra, što predstavlja razliku od 46 evra koja uveliko znači svim zaposlenim licima.

Na sajtu RZS-a može se naći i podatak da je zarada zaposlenim u javnom sektoru najveća i prednjači u odnosu na ostale zarade, sa bruto iznosu od 78.582 dinara, odnoso neto zaradom od 56.585 dinara. Zarada preduzetnika i zaposlenih lica kod njih je iznosila bruto 38.444 dinara a neto 27.305 dinara.

Prema najavama iz Vlade Srbije, nastaviće se i dalje sa merama povećanja plata i penzije, sa očekivanjem da će plate preći prag od 500 evra u bližoj budućnosti. Nastaviće se i sa otvaranje novih fabrika i preduzeća u svim krajevima Srbije, dovođenjem stranih investitora sa podsticajima mere Vlade, kako bi se privredni i finansijski sektor Srbije što više osnažio, a samim tim i zaposlio što veći broj nezaposlenih ljudi.  

 

ekonomija Srbija Republika Srbija Vlada Republike Srbije prosečna zarada 2018. godina