U toku je akcija besplatne analize zemljišta koju sprovodi Poljoprivredna savetodavna i stručna služba u Negotinu. Naime, ovo je jedan od značajnih procesa koji se mora upotrebiti u svrhu većeg prinosa kulture kao i uštede sredstava kod proizvođača. Ovaj proces se mora sprovesti kako bi ljudi koji se bave poljoprivredom mogli da konkurišu za neka od podsticajnih sredstava.

Foto: Arhiva East Side portal

Kako saznajemo od dokumentacije za projekat treba prikupiti potvrdu o aktivnom statusu i strukturi biljne proizvodnje na kojoj će biti upisani katastarski brojevi, jer bez tog dokumenta neće moći da se pravdaju odobrena sredstva koja su namenjena. Proizvođači će na taj način dobiti tačne podatke o sastavu zemljišta, koja je PH vrednost, koliko ima azota, humusa, kalijuma, navode iz PSSS Negotin. 

Važno je i to da parcela ne bude manja od deset ari, a prosečan uzorak se uzima sa parcele do pet hektara. Za analizu zemljišta je veoma bitno na koji način se uzorak uzima. Uzorkovanje se može izvršiti samo na parcelama koje se vode na ime vlasnika. Analiza je besplatna sa deset katastarskih parcela.

Pored ove besplatne akcije, poljoprivrednici će moći da u PSSS Negotin dobiju savete i preporuke stručnih lica, jer će im upravo oni omogućiti da uštede sredstva i povećaju proizvodnju, uz agrohemijsku analizu.

 

poljoprivreda Negotin Poljoprivredna savetodavna i stručna služba (PSSS) Negotin