Predsednik opštine Negotin doneo je rešenja o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Negotin za 2018. godinu i Komisije za realizaciju Programa mera podrške  za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u  2018. godini.

Foto: Arhiva East Side / pixabay.com

Komisija za davanje mišljenja na predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Negotin za 2018. godinu obrazovana je sa zadatkom da razmotri predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Negotin za 2018. godinu i da svoje mišljenje na isti.

Za predsednika ove Komisije izabrana je Slađana Stojanović, dipl. inž. poljoprivrede i rukovodilac Odeljenja za društvenu delatnost, privredu i razvoj Opštinske uprave opštine Negotin, a za članove poljopivrednici  Slavoljub Lekić, iz Karbulova, Zoran Đorđević, iz Rogljeva, Slobodan  Liculović iz Plavne i  Stanoje Petrović, iz Mokranja.

U skladu sa svojim ovlašćenjima, predsednik opštine  Negotin, doneo je i Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju Programa mera podrške  za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u  2018. godini

Predsednik ove Komisije biće Srđan Mladenović, pravnik iz Negotina, a njegov zamenik Vladimir Stanković, master žaštite životne sredine. Komisija će imati sedam članova a to su  Saša Blagojević , doktor veterinarske medicine, Saša Stanimirović, profesor razredne nastave i poljoprivrednici Stanoje Petrović iz Mokranja, Nenad Opricić iz Bukovča i Dragoljub  Čumpujerović iz Bukovča.

Zadatak ove Komisije biće da izradi predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u 2018. godini, sa vrstama podsticaja, merama podrške i načinima korišćenja i odredi uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u 2018. godini,  dostavi  Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na saglasnost, a zatim Opštinskom veću na usvajanje. Komisija će imati obavezu i da pripremi Konkurs za realizaciju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u 2018. godini,  vrši obradu podnetih zahteva po Konkursu i u formi predloga rešenja dostavi predsedniku opštine na usvajanje. Komisija će vršiti i kontrolu namenskog korišćenja sredstava kod korisnika podsticaja.

društvo ekonomija opština Negotin