Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je izdvojilo 320 miliona dinara za realizaciju projekata koji se tiču infrastrukturnih radova, poboljšanja uprave i unapređenje kulturnih i sportskih manifestacija. Podrška je obezbeđena za 59 opština i gradove, među kojima je i opština Negotin.

 

Prema navodima ministra Branka Ružića, fond za lokalne samouprave se povećao za 32 puta tako da je 320 miliona dinara veoma značajna suma za realizaciju svih važnih projekata za koje je ministarstvo raspisalo konkurs. Naglasio je da je glavni cilj projekta pomoć lokalnim samoupravama u osnovnom okviru u kojem one deluju. Za konkurs su se prijavile 120 lokalne samouprave sa 171 projektom, pa će 33 lokalne samouprave dobiti više od 262 miliona dinara za infrastrukturne radove na vrtićima, školama, objektima kulture, sporta i javne uprave, komunalnoj infrastrukturi, javnim parkovima i rasveti.

Pored toga, 18 opština i gradova dobiće više od 48 miliona dinara za nabavku savremenih informacionih tehnologija koje će omogućiti uvođenje e-Uprave i bolje pružanje usluga građanima i privredi, dok će sa više od 10 miliona dinara biti podržano osam lokalnih samouprava u organizaciji kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija.

Opširnije informacije o dodeljenim sredstvima možete pogledati na ovom LINKU.

 

ekonomija Negotin opština Negotin