Povodom konkursa koji se raspisuje za podsticaj pčelara po košnici, a počinje od 15.04.2018. godine i traje sve do 31.05.2018. godine, udruženje pčelara „Hajduk Veljko“ prenosi citat sa internet sajta Uprave za agrarna plaćanja.

 

U njemu se navodi da se pravilnikom bliže propisuje način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja. Lice koje je preduzetnik, odnosno pravno lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i ispunjava uslove propisane zakonom koji se tiču i uređuju podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, mogu da ostvare na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 30, a najviše 200 košnice pčela.

Finansijska podsticajna sredstva po košnici pčela iznose 720 dinara. Zahtev za ostvarivanje ovakvog podsticaja podnosi se za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje, od 15. aprila do 31. maja tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za podsticaje po košnici pčela za datu godinu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Sve informacije su preuzete sa zvanične fejsbuk stranice društva pčelara „Hajduk Veljko“.

 

ekonomija pčelarstvo Društvo pčelara "Hajduk Veljko" pčele