Već više od tri decenije slušamo razna obećanja raznih političkih struktura. Svi su obećavali i obećavaju bolji život. Građani i dalje čekaju taj bolji život i, nažalost, polako napuštaju ovaj kraj Srbije.

 

Teško žive građani Negotina, kao uostalom i svi stanovnici istočne Srbije. Da li smo blizu propasti, teško je reći. Ali, jedno je sigurno: ljudi je sve manje, sela polako nestaju, narod se odseljava, a velika je razlika broja rođenih i umrlih.

Uvidom u rashode budžeta za 2017. godinu vidimo da je najviše novca potrošeno za korišćenje roba i usluga, skoro 354 miliona dinara. Ovo praktično znači da je najveći deo novca građana opštine Negotin utrošen za stalne troškove, tekuće popravke, održavanje, službena putovanja, specijalizovane usluge i usluge po ugovoru.

Druga stavka na koju je potrošeno najviše novca su plate i doprinosi zaposlenih u opštinskoj i javnoj upravi. U 2017. godini ova stavka je iznosila 208 miliona dinara.

Na donacije ostalim nivoima vlasti, kao i dotacije organizacijama obavezenog socijalnog osiguranja utrošeno je nešto preko 125 miliona dinara.

Na infrastrukturne radove potrošeno je skoro 114 miliona dinara, a na donacije više od 125 miliona dinara.

Nešto više od 88 miliona dinara otišlo je na sufinansiranje NVO, medijskih sadržaja, kao i na kazne i penale u protekloj godini.

Na isplatu socijalne pomoći, pomoći porodici sa decom, dotacije Crvenom krstu i humanitarnim organizacijama potrošeno je skoro 12 miliona dinara.

Na otplatu glavnice duga potrošeno je skoro 15 miliona dinara, dok je na kamate otišlo blizu 1,5 miliona.

Kao što se može primetiti, budžet se bitno ne razlikuje od onih koji su bili donošeni prethodnih godina, tako da nekih promena, iako su one bile obećavane, nema. Siromašni jesmo, ali da li nas samo to sputava ili je upitanju nešto drugo, na vama je da procenite.

ekonomija Negotin budžet