Predstavnici Odbora za ljudska prava Negotin i rukovodstvo Sindikata srpske policije Regionalnog centra Bor na zajedničkom sastanku razgovarali su o intenzivnijoj saradnji u postupcima primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

foto: Odbor za ljudska prava Negotin


U prostorijama Odbora za ljudska prava Negotin, sastanku predstavnika ove članice Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Sindikata srpske policije Regionalnog Centra Bor prisustvovali su: Dušan Prvulović, predsednik Odbora i pravnica Sanijela Dinić, kao i Miroslav Stojimirović, predsednik Regionalnog centra Bor i Danijel Stanisavljević, član Glavnog odbora Regionalnog centra Bor, inače nadležni za postupanje po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

Cilj ovog sastanka bio je pre svega da se ukaže na određene probleme koji su se pojavili na početku primene ovog Zakona, u procesu sprovođenja  istražnog postupka i zaštite žrtava nasilja u porodici na koji su nadležni nailazili izlazeći na teren po prijavi ovakvih slučajeva.

Kako su na ovom zajedničkom skupu istakli predstavnici Sindikata srpske policije neophodna je bolja i intenzivnija edukacija, ali i informisanost javnosti o ovoj problematici, a posebno potencijalnih žrtava porodičnog nasilja, kao što su žene i deca.

Dogovoreno je i nekoliko zaključaka koji će se primenjivati u daljoj zajedničkoj saradnji Sindikata srpske policije i policijskih službenika sa Odborom za ljudska prava Negotin u postupcima primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Potrebno je pre svega prepoznati slučajeve nasilja u porodici, upozvati žrtve sa njihovim pravima u krivičnom i parničnom postupku, kao i unapređenje saradnje i pravna pomoć žrtvama nasilja“, ističu u Odboru za ljudska prava u Negotinu i dodaju da je potrebno da se u primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici dogovori i aktivnija saradnja sa predstavnicima Centra za socijalni rad, kao i Javnog tužilaštva u Negotinu.

nasilje u porodici Odbor za ljudska prava (CHRIS) Negotin Sindikat srpske policije