Danas je u velikoj Sali opštine, održana četvrta po redu sednica SO Negotin. Sednicom je predsedavao predsednik SO Negotin mr Milan Uruković.

 

Dnevnim redom bilo je predviđeno 18 tačaka dnevnog reda, ali je na predlog predsednika opštine Negotin druga tačka koja se ticala opštinske uprave, povučena sa dnevnog reda. Objedinjena je rasprava od 8. do 11. odluke dnevnog reda zbog sličnosti tematike.

Prva tačka odnosila se na maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu. Poslanik DS Kristijan Nikolić pitao je koliki je tačan broj ljudi zapošljen na neodređeno i da li ima viška ljudi u opštinskoj upravi. 

Odgovorio je predsednik SO Negotin Milan Uruković rekavši da je maksimalan broj zaposlenih 460, a da ima dvadesetak ljudi koji su višak.

Naredne odluke usvojene su bez rasprave. Usvojene su odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima, o dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama, o izradi plana detaljne regulacije naselja Prahovo, o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Negotin, odluka o prestanku funkcije delova puteva, i usvajanju početnog likvidacionog bilansa Zavoda za urbanističko planiranje i projektovanje opštine Negotin.

Objedinjene tačke dnevnog reda odnosile su se na izmene rešenja o imenovanju članova upravnog odbora predškolske ustanove „Pčelica“ iz Negotina, kao i imenovanju članova školskih odbora Tehničke škole u Negotinu, osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Jabukovcu i osnovne škole „Stevan Mokranjac“ u Kobišnici.

Potom su usvojena rešenja o otuđenju objekata i građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Negotin neposrednom pogodbom. Usvojen je i predlog rešenja o obrazovanju komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta.

Poslednje dve tačke dnevnog reda ticale su se prestanka mandata direktora JKP „Badnjevo“, kao i imenovanju vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća.

Usledila su odbornička pitanja. Za reč se ponovo javio odbornik DS Kristijan Nikolić, koji je pitao o troškovima puta delegacije opštine u Brisel, a odgovor će dobiti na narednoj sednici u pisanoj formi.

Javio se i odbornik Dragoljub Đorđević koji je pitao zašto se kasni sa subvencijama poljoprivrednicima, kao i za mogućnost dostavljanja kopije budžeta opštine u pisanoj formi jer nisu svi najveštiji u korišćenju interneta i snalaženja na opštinskom sajtu. Za pitanje o subvencijama odgovor će dobiti u pisanoj formi na narednoj sednici, dok će se u dogovoru sa stručnom službom iznaći rešenje o dostavljanju kopija budžeta u pisanoj, a ne samo elektronskoj formi, dodao je predsednik SO Negotin mr Milan Uruković.

Za kraj se javio i Milivoje Dobrosavljević i postavio pitanje u vezi sa ekologijom, a odgovor na ovo pitanje dobiće na narednoj sednici u pisanoj formu.

politika Negotin opština Negotin Skupština opštine Negotin